Ai biết thuốc gì hay ở đâu chữa khỏi hẳn chàm sữa k ạ