Con e mới được 2 tháng rưỡi mà bỏ bú bình rồi. Có cách nào giúp bé bú bình lại k ạ các mom? Có loại bình nào phì hợp giống ti mẹ để bé có thể dễ dàng ti lại bình k ạ?