Có thần dược gì giảm ho long đờm cực tốt cực nhạy ko các momm??? Muhi prospan.... vân vân mây mây e đã thử dùng. Mật ong chanh đào húng chanh cũng đã thử