Cm ơi. Bảng tính giới tính trong quyển Lịch Vạn Niên có đúng k nhỉ? Mà nhịp tim cao là con gái có đúng k ạ? Ngựa nhà E nhịp tim trên 160 là gái. Hnay E vừa s.âm thì 176 mà trong bảng tính lại là trai. K biết cái nào đúng nhỉ cm?