Các mẹ cho e hỏi thai 8 tuần nhịp tim là 187 là trai hay gái ạ