Mấy mom cho e hỏi tế nhị xíu nhé sanh xong kiêng quan hệ bao nhieu tháng ạ??