Các mẹ cho con uống Rotarix củ Bỉ con về coa bị táo bón ko.. Hnay m cho con đi tiêm 6 in 1 và uống rota thấy có mẹ bảo con tháng trc uống bị táo bón lắm.. Bs bảo cũng có pahnr ánh nsx như vậy thì nsx bảo ko sao. Co. Mình vốn đã 3-4 ngày mới đi 1 làn r.. h mà bị táo do uống rota nữa thì chít mất.