Các mẹ ơi!
E bầu 17w và bị lây thủy đậu rồi, mới bị vài mụn thôi
E phải làm gì bây giờ ạ?
Mẹ nào từng bị rồi chỉ e với :((