sốt vào mùa này các mom cho con mặc ntn ạ e cho mặc áo dài mỏng nhưng sốt cao qá lại cho mặc áo cộc nhưng vẫn sợ con lạnh