Mọi người ơi e bị rỉ ối tuần 17. Có mẹ nào ối thấp chỗ sâu nhất còn 14. Thì có tiếp tục thai ko hay bị đình chỉ.có mẹ nào tầm đấy mà vẫn để đc ko Của e vẫn còn nhịp tim bé nhưng ối quá thấp. Cả uônga gì cho lên. Hic . Cho e hi vọng với :(((