cún nay dc 38w .chiều giờ em cứ thúc thúc bụng dưới với đi nặng liên tục .như vậy có phải dấu hiệu sắp sinh ko cm