Các mẹ ơi e mới sinh được 3days.Sữa về mà e bị tắc mất 1 bên đau cứng vú luôn cho con ti mà đau k chịu được. Các mẹ có kinh nghiệm r chỉ e cách hết tắc tia sữa với ah