Có mom nào dùng trà lợi sữa pù mát chưa? Cho e lời khuyên với ạ