Các mom có thấy vạch mờ thứ 2 ko? Cho e ít động lực.e chậm kinh 2 ngày ạ.