Gà nhà e sinh non 1kg .giờ 13m rồi vẫn chưa có răng nào có sao ko các mom