Lúc này con mới đc 26w thôi mà bsi bảo con rõ nét rồi các mom ạ nay con qua tuần thứ 31 rồi Mẹ con nhớ quá muốn đi nhìn mặt con tiếp cơ ..
Có mom nào nghiện sieu âm giống Mẹ con hem