Sinh mổ có đk ăn thịt bò k cm. E thấy nói k đk ăn. Ăn thịt bò lạnh bụng và vết mổ sẽ ngứa