Các m cho e tham khảo nhịp tim của bé trai và bé gái với ạ.
Em nghe mấy m nói là >140 là trai ạ.
Em s/a 7 tuần là 164/p