Các mom ơi mình chậm kinh 4d. Như này thai mình là mấy tuần vậy. Dks tầm này là thág mấy các mom. Mình bị btdn có tự nhiên nè.