Các mom ơi cho e hỏi chút. Em chậm kinh 7 ngày thử hôm 19/3 thử lên vạch mờ lắm ạ. Em sợ sai lên vừa thử lại xong. Hnay là 21/3 . Vạch vẫn mờ . Liệu em có em bé chưa nhợ