có mom nào từng bị tắc tia sữa rồi.giúp e với.e bị 2 ngày rồi vẫn còn đau nhứt lắm ạ.duyệt bài giúp e vs.thanks ạ