Sắp sinh đến nơi mà chưa chọn được tên cho con các mẹ ạ :(((
Cho em ít tên con gái dễ thương tham khảo với, còn 2 tuần nữa là đẻ rồi