Sinh con xong bao lâu thì các c mới quan hệ lại ạ???