CÁc mom tập đầu sinh con gái thì bn tuần là đẻ v ạ
E Hnay được 39w3d rồi mà vẫn chưa thấy gì cả.thấy mẹ e bảo con so hay đẻ sớm hơn mà :(((