Có mẹ bầu nào thai 6 tuần ( chậm kinh 12 ngày) rồi mà con chưa về tổ ko a? Sốt ruột quá lo chửa ngoài dạ con