Các mẹ ơi. Sốt mọc răngsốt cao lắm k? Khít nhà e sốt 39 độ 1 ngày nay rồi, cho uống hạ sốt hạ dc ít lắm cứ sốt cao li bì cả ngày luôn. E lo quá. Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho e vs .:(((