Cac mom ơi con em nó không chịu ti bình em định mua bình nay cho con ti vì thấy biểu nó mềm như ti mẹ có đúng không ạ mom nào dùng rồi cho e ít ya kiến có mom nào bé giống bé nhà em hông ạ có cách nào cho bé ti bình không a.