Cm cho e hỏi e sinh mổ đc 15 ngày rồi,nghe mng nói phải đi chợ mua gì để giải đen ý