Khổ quá các mẹ gà ơi. Gà chíp nhà tớ ko uống sữa ngoài. Ko bú bình. Uống ap. Nan. Grow. Op mà ko chịu. Mua mấy loại bình cũng ko chịu. Mới mua bình comotomo cụng ko chịu. Làm sao đây. Chỉ mong con uống sữa ngoài để đi làm đc yên tâm. Hixxxx
8m15d rồi mà có hơn 7kg