Có mom nào có kinh nghiệm giúp e với không ạ,ngày nào cũng phải thây bỉm cho con đến chục lần,nhìn con hăm hết cả đít rồi e nảm quá