Gà tháng 12 đây ạ .
Con đã tự cầm bình ăn rùi
1.12 chưa răng ,ngồi vững bít trườn thui chưa bò 8.5kg
Gà các mẹ thì sao ???