Con e dc 3m, dạo này bé thích bế vác lắm! Rồi dãi cứ rớt ra ý