Chỗ cm có tập tục khi ăn chấm mồm cho con k? E chẳng rành lắm, chỉ thấy cái cách ông bà ăn j đều chạy đến đưa thứ đó nhét vào mồm cháu là mất vệ sinh lắm rồi. Từ lúc hơn tháng đến giờ ông bà toàn làm vậy thôi cm ạ.