Sinh con theo ý muốn hay sinh con thuận hợp với cha mẹ là có thật và nó dựa vào qui luật Ngũ Hành của Thuyết Âm Dương
Trời đất vạn vật được cấu tạo bởi: Kim , Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ chia làm Âm và Dương
Quy luat tuong Sinh: Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh mộc, Mộc sinh hoả, hoả sinh Thổ, thổ sinh kim
Về khắc thì: thuỷ khắc Hoả, Kim khắc Mộc, Thổ Khắc Thuỷ và Mộc khắc Thổ , hoả khắc Kim
Con người sinh mỗi năm đều có Mệnh và Cung
Mệnh thì theo Kim mộc thuỷ hoả thổ
Cung chia làm Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh