Mom nào bít cách chi để tóc con hết dựng không chỉ e với ạ. Con gái mà tóc dựng ngược nhìn hài k chịu đc luôn