Các mẹ có ai dùng trợ ti để cho con ti chưa cho e xin review với. Bé nhà e đc 16 ngày rồi nhưng ti mẹ ngắn, to con khó ti, ti mãi ko đc con khóc đỏ mặt lại vắt sữa ra bình cho con ti. E sợ con bỏ ti mẹ mất.