Con e sinh non bị thoát vị rốn ntn.e định cho bé đi mổ.mẹ nào đã cho con đi mổ cho e xin ít kinh nghiệm với ạ.mổ bao lâu thì lành ah ...