Các mẹ cho e hỏi vs ạ.Từ những tháng đầu đi khám thì ngày dự sinh của e đều là vào đầu tháng 3(9-10/3 +-7 ngày) dương lịch. Hôm qua e đi thì lại lùi xuống tận 22/2 thì nên theo ngày nào ạ. Lệch nhau tận 18 ngày e đang hoang mang quá