Mấy mom ơi lần đầu mấy mom đưa bé về ngoại có cầm theo gì như đũa ăn cơm hay bôi nhọ nồi lên trán con không ạ? Nếu không có nhọ nồi có thay bằng gì được không ạ? Chia sẻ em với ạ mai mình đưa bé về ngoại mk bà ngoại kêu chấm nhọ nồi lên trán con nhà mình thì không có nhọ nồi