Trong hội có mom nào dùng máy hút sữa này chưa ạ. Hút có oki k ạ. E đang định mua máy hút sữa bằng điện, các mom cho e ít góp ý