Mẹ naod dùng bỉm Jo và huggies và bobby rùi cho e caid review cái nào dùng OK hơn ạ? E thấy huggies hơi cứng.