Khỉ con bị thủy đậu sau 4 lần tắm nước ozon đã khỏi.