Các mom cho em hỏi bé nhà e 5 tháng rồi mà lần bú có 100-120ml lúc hết lúc bỏ bứa mà cứ 2-3h bú một lần đêm cũng bú ko ngủ thẳng giấc dc, em cố cho bé bú nhìu hơn chút 130ml mà ép là bé ọc ra hết, thấy mấy bé khác bú 180-200 ml mà rầu ghê ah