Mấy mom ơi con e bị như này bôi gì khỏi đây ạ?chỉ e với