Phomai này nấu vào cháo cho trẻ mấy tháng ăn được ạ?