Mụn nước ngứa điên đảo cm ạ
Xát lá trầu ko bôi thuốc mà ko hết lại bị rộng hơn
Mn có cách chữa ko ạ. Nhìn tay e chán lắm r