- Ngoài u siro ho thì làm ntn để giảm ho vậy các mom cu nhà e tối qua ho quá lại hơi sốt nữa