Bé bị cứt trâu trên đầu thì bôi gì cho hết hay gội gì hả cm ?