Bạn khỉ nhà mình 4m5d, trộm vía mình đã tập cho con ti bình thành công, ngày xen kẽ cữ bú mẹ/cữ bú bình. Con ăn khoảng 100ml/lần/2h, nhiều hơn 1 tý là phun ngay ko thương tiếc. Mình vừa cho con ti bình đc 130ml hơn mọi lần mà đang ngồi nín thở cầu mong con ko trớ ko đây