Trong hội có gà nào đã từng bị viêm tai chưa ạ.Hôm trc con mình bị đi ngoài nhiều quá nên cho con đi khám,Khám đi ngoài nhưng lại ra viêm tai giữa gd2